Sociální rehabilitace

  BENEŠOV  
  Mgr. Pavel Goby
vedoucí služby Sociální rehabilitace – pracoviště Benešov
Tel. 317 742 742, 773 391 187
pgoby@rytmus.org
  Bc. Lucie Vilímková
metodička, sociální pracovnice
Tel. 317 742 742, 777 391 181
lucie@rytmus.org
  Jitka Mihaliaková, DiS.
sociální pracovnice
Tel. 317 742 742, 777 391 183
jitka.mih@rytmus.org
  Michaela Šimicová
pracovnice v sociálních službách – asistentka
Tel. 317 742 742, 773 391 189
misasimi@rytmus.org
     
  KUTNÁ HORA  
  Mgr. Renata Rozová  
vedoucí služby Sociální rehabilitace – pracoviště Kutná Hora
Tel. 327 312 307, 773 391 190
rozova@rytmus.org
 

Iva Vencovská, DiS.
sociální pracovnice

 327 312 307, 773 391 204
vencovska@rytmus.org
  Mgr. Lucie Poskočilová
sociální pracovnice

Tel. 327 312 307, 773 391 180
poskocilova@rytmus.org

  Jaroslava Vančurová
pracovnice v sociálních službách – asistentka

Tel. 777 222 131
asistent.kh@rytmus.org

  Zdeňka Slavíčková
pracovnice v sociálních službách – asistentka

Tel. 773 391 192
asistent.kh@rytmus.org

  Mgr. Zdeňka Bělohlávková
pracovnice v sociálních službách v SR
belohlavkova@rytmus.org
  Zdeněk Machota
poradce pro snadné čtení
 
  Roman Hruška
poradce pro snadné čtení