Sociální rehabilitace

  BENEŠOV  
  Mgr. Pavel Goby
vedoucí služby Sociální rehabilitace – pracoviště Benešov
Tel. 317 742 742, 773 391 187
pgoby@rytmus.org
  Bc. Lucie Vilímková
metodička, sociální pracovnice
Tel. 317 742 742, 777 391 181
lucie@rytmus.org
  Jitka Mihaliaková, DiS.
sociální pracovnice
Tel. 317 742 742, 777 391 183
jitka.mih@rytmus.org
  Jana Krejčová
pracovnice v sociálních službách – asistentka
 
     
  KUTNÁ HORA  
  Mgr. Renata Slámová 
vedoucí služby Sociální rehabilitace – pracoviště Kutná Hora
Tel. 327 312 307, 773 391 190
slamovarenata@rytmus.org
  Iva Vencovská, DiS.
sociální pracovnice
Tel. 327 312 307, 773 391 204
vencovska@rytmus.org
  Jaroslava Vančurová
pracovnice v sociálních službách – asistentka
Tel. 773 391 192
  Zdeňka Slavíčková
pracovnice v sociálních službách – asistentka
Tel. 777 222 131
  Mgr. Zdeňka Bělohlávková
belohlavkova@rytmus.org
  pracovnice v sociálních službách v SR  
  Zdeněk Machota
 
  poradce pro snadné čtení  
  Roman Hruška
 
  poradce pro snadné čtení