S Rytmusem do práce II

logo-opz-barevne

Finanční podpora: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002326
Období realizace: 1.12.2016 – 30.11.2018
Realizátor: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Místo realizace: Benešovsko, Kutnohorsko

Popis projektu: Projekt řeší problematiku nezaměstnanosti lidí se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce.

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji, především v okresech Benešov a Kutná Hora, zlepšit jejich pozici na pracovním trhu, naplňovat individuální potřeby účastníků prostřednictvím rozvoje schopností a dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce a tím přispět k jejich sociální integraci ve společnosti.

Klíčové aktivity:

  • Podporované zaměstnávání
  • Tranzitní program
  • Motivační setkání se zaměstnavateli
  • Tréninková místa
  • Pracovní místa

Ke stažení:

Zpráva o zahájení projektu
Tisková zpráva „Zaměstnavatelé snídají s Rytmusem!“ (22.5.2017)