Ceník doplňkových služeb

Ceník doplňkových služeb organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Ceník se týká výkonů poskytovaných mimo sociální služby Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení.

 

Poskytovaný výkon Ceny výkonu
Studentská praxe 500 Kč  / započatý týden praxe
Odborná stáž 1 000 Kč / den praxe
Odborná konzultace (př. k diplomovým/bakalářským/absolventským pracím, seminárním pracím, účast při dotazníkovém šetření) 200 za každou započatou hodinu (60min)