Podpořte nás

Vážení dárci a sponzoři,

velice si vážíme Vašeho zájmu o podporu organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Bez Vaší pomoci by se nedařilo naplňovat poslání obecně prospěšné společnosti – podpořit lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

Jak nás tedy můžete konkrétně podpořit?

Můžete nám pomoci sponzorským darem na číslo účtu 2248407399 / 0800 (Česká spořitelna)

Chcete-li i Vy pomoci lidem s postižením nebo s jiným znevýhodněním žít za srovnatelných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi – podpořte nás!

Všem dárcům srdečně děkujeme!