Podporované zaměstnávání

Cílem služby sociální rehabilitace, která je realizována v programu Podporované zaměstnávání, je: pomoci lidem se zdravotním postižením najít a udržet si zaměstnání v běžném prostředí.

Podporované zaměstnávání je postaveno na individuální a osobní podpoře poskytované uživatelům služby a jejich zaměstnavatelům.

Služba je časově omezena na dobu 2 let, v odůvodněných případech může být o rok prodloužena.

Součástí služby je zejména:

  • trénink sociálních dovedností, dovedností spojených s hledáním pracovního místa, s docházkou do zaměstnání a s výkonem práce
  • nalezení pracovního místa, které odpovídá požadavkům a možnostem uchazeče o práci a potřebám zaměstnavatele
  • v případě potřeby zajištění individuální podpory přímo na pracovišti, po dobu nezbytně nutnou (pracovní asistence)