Sociální rehabilitace

stredocechy

O službě

Zaměření sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Cíle služby

 • získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti
 • získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maximálně se v něm osamostatnit
 • posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti

Pro koho je služba určena
Služba sociální rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji sociálních a praktických dovedností.

Cílová skupina

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s duševním onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením

Věkové kategorie

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
Služba není určena pro osoby v již neproduktivním věku.
 
ikona_letak_sr
 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby sociální rehabilitace.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Principy

Naše práce je založena na těchto principech:

Prosazujeme rovnost v právech a povinnostech
Naše práce vychází z přesvědčení, že lidé se zdravotním postižením jsou rovnoprávnými občany a směřuje k tomu, aby měli srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními. Naše uživatele podporujeme v aktivním využívání práv i odpovědném plnění povinností. 

Zpřístupňujeme, co je běžné
Podporujeme uživatele, aby mohli žít běžným způsobem života, podle svých představ.

Jsme vnímaví k individualitě a hledáme tvůrčí cesty
Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách i schopnostech. Vycházíme z jeho představ a možností, z práva na osobní volbu životního stylu. Služby přizpůsobujeme lidem, nikoli naopak. Reflektujeme individuální potřeby a hledáme cesty, jak je naplnit.

Zlepšujeme se
Záleží nám na kvalitě. Služby poskytuje tým kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou podporováni v dalším profesním rozvoji.

Podporujeme aktivní zapojení
Uživatele, případně jeho blízké okolí, zapojujeme do aktivní spolupráce. Podporujeme je v jejich samostatnosti, při rozhodování a v přijetí vlastní odpovědnosti. Poskytujeme jim pouze takovou podporu, která vyrovnává jejich znevýhodnění.