Sociální rehabilitace

stredocechy

O službě

Zaměření sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Pro koho je služba určena (Cílová skupina) 

Služba sociální rehabilitace je určena lidem se zdravotním postižením, převážně s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří: 

 • mají nižší úroveň dovedností, potřebují podporu jiné osoby a zároveň chtějí své dovednosti rozvíjet, aby byli více samostatní (Program: Kurzy)
 • jsou v produktivním věku, hledají zaměstnání v běžných pracovních podmínkách a jejich schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou omezeny do té míry, že potřebují osobní, individuální podporu (před nástupem do zaměstnání i po něm). (Program: Podporované zaměstnávání)
 • se připravují na přechod ze školy do běžného dospělého života a práce a potřebují k tomu podporu jiné osoby (Program: Tranzitní program)
 • potřebují pro uplatnění svých práv podporu jiné osoby (Program: Podpora při uplatňování práv)

   
  Věkové vymezení: 16 – 64 let

  Služba nedisponuje: 

  plně bezbariérovým prostředím (pracoviště jsou částečně bezbariérová) 
  a technickým vybavením a odbornými kompetencemi pro práci s cílovou skupinou lidí se smyslovým postižením.

  Terénní formu služby nelze poskytovat v místech s dojezdovou vzdáleností větší než 30 km od pracoviště. 

ikona_letak_sr
 

 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby sociální rehabilitace.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Principy

Naše práce je založena na těchto principech:

Prosazujeme rovnost v právech a povinnostech
Naše práce vychází z přesvědčení, že lidé se zdravotním postižením jsou rovnoprávnými občany a směřuje k tomu, aby měli srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními. Naše uživatele podporujeme v aktivním využívání práv i odpovědném plnění povinností. 

Zpřístupňujeme, co je běžné
Podporujeme uživatele, aby mohli žít běžným způsobem života, podle svých představ.

Jsme vnímaví k individualitě a hledáme tvůrčí cesty
Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách i schopnostech. Vycházíme z jeho představ a možností, z práva na osobní volbu životního stylu. Služby přizpůsobujeme lidem, nikoli naopak. Reflektujeme individuální potřeby a hledáme cesty, jak je naplnit.

Zlepšujeme se
Záleží nám na kvalitě. Služby poskytuje tým kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou podporováni v dalším profesním rozvoji.

Podporujeme aktivní zapojení
Uživatele, případně jeho blízké okolí, zapojujeme do aktivní spolupráce. Podporujeme je v jejich samostatnosti, při rozhodování a v přijetí vlastní odpovědnosti. Poskytujeme jim pouze takovou podporu, která vyrovnává jejich znevýhodnění.