7. národní setkání poskytovatelů sociální služby Podpora samostatného bydlení


Na středu 13.6.2018 pozvala obecně prospěšná společnost Rytmus Střední Čechy do Benešova poskytovatele sociální služby Podpora samostatného bydlení z celé země. V krásných prostorách, které zapůjčila obecně prospěšná společnost Posázaví, se konalo v pořadí 7. národní setkání poskytovatelů sociální služby Podpora samostatného bydlení. Hlavním tématem setkání bylo získávání bytů pro lidi, kteří opouštějí pobytové služby a plánují žít, byť s podporou sociální služby, samostatným životem.

V prvním příspěvku informoval Mgr. Jakub Dutka všechny zúčastněné o pohledu MPSV na tuto problematiku. Jeho příspěvek přinesl nové nápady, otevřel nové cesty, zároveň popsal i cesty, které se ukázaly být slepé. Mgr. Dutka v sobě nezapřel zkušenosti z přímé práce s uživateli sociálních služeb. Zápisníky se plnily poznámkami, živě se diskutovalo. Diskuse hravě vyplnila i čas určený pro druhou přednášející Mgr. Barboru Bírovou, která se na poslední chvíli omluvila pro závažné potíže při cestě na setkání.

Během odpoledního workshopu sdíleli všichni účastníci své zkušenosti s tím, co v oblasti získávání bytů pro uživatele služeb funguje a co ne.

Závěrečné poděkování patří vedle již zmiňovaného Mgr. Dutky také o.p.s. Posázaví za pronájem sálu a skvělý servis během celého dne, Pavlovi Gobymu za příjemné moderování dopoledního programu a v neposlední řadě všem kolegyním a kolegům, kteří svou aktivitou pomohli program setkání dotvořit. Mgr. Bírové  všichni přejeme rychlé vyřešení všech nepříjemností, pokud možno bez následků.

Pomyslný štafetový kolík k pořádání dalšího setkání převzala organizace Rytmus Východní Čechy o.p.s. a my z Benešova se těšíme na další setkání v Pardubicích.