Práce a odměna


Logo OPZ barevné

Pracovníci organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. společně s pedagogy a třídami Praktické školy Konopišťská navštívili ZŠ Chocerady, kde nyní jeden z žáků pracuje v rámci své individuální praxe. Spolužáci nepřijeli na práci jen koukat, ale aktivně se k práci přidali. Paní školnice zadala jasný úkol „je potřeba zamést chodník u školy“. Žáci si vzali pracovní náčiní a pustili se do práce. Práce se žákům líbila a odvedli ji, jak nejlépe uměli.

Tyto exkurze umožňují žákům poznat a hlavně osobně vyzkoušet různé druhy pracovního uplatnění, tak aby se na základě svých zkušeností měli možnost rozhodnout, co chtějí a mohou dělat ve svém dospělém životě, až dokončí školu.

Když žáci odvedli zadané úkoly, dostali pochvalu od paní školnice a také od kolemjdoucích obyvatel malebné obce Chocerady. A jak to v životě chodí, „bez práce nejsou koláče“ – po práci si společně na ohništi opekli buřty. U svačiny pak probrali, jak se jim pracovalo.

Děkujeme paní ředitelce ZŠ Chocerady Mgr. Romaně Kolářové a paní školnici Miluši Zemanové, že věnovali svůj čas realizaci nejen této exkurze, ale i celé praxe.

IMG_8496   IMG_8481   IMG_8479

IMG_8487