Dokážeme pracovat i podpořit


Logo OPZ barevné

Žáci Praktické školy Benešov ve spolupráci s organizací Rytmus Střední Čechy o.p.s. vyrazili podpořit svého spolužáka na individuální praxi do Bystřice u Benešova.

V současné době tam totiž jeden z žáků pracuje v Městské knihovně. Své spolužáky přivítal a byl velice rád, že za ním dorazili. Hned jim pověděl, jakou práci v knihovně dělá. „Řadím knížky a časopisy, označuji knížky, vysávám koberce.“ Spolužáci ho vyslechli a následně měli možnost si práci vyzkoušet. Paní knihovnice pro ně připravila knížky, které bylo potřeba zařadit. Všichni se hned pustili do práce a za chvilku byly knížky na svých místech. Následně jsme se přesunuli do dětského oddělení, kde jsme se posadili a diskutovali o práci. Žáci měli možnost prohlédnout si knížky a časopisy, které je zaujaly, a celou návštěvu knihovny si velice užili.

Děkujeme paní knihovnici Janě Kramperové a městu Bystřice, že věnovali svůj čas nejen pro uskutečnění této exkurze, ale i celé praxe.

Exkurze byla zakončena návštěvou kavárny, kde jsme se posilnili na cestu zpět. Žáci měli zároveň možnost vyzkoušet si objednat občerstvení a procvičit společenské chování.

IMG_8425   IMG_8438   IMG_8433

IMG_8444